Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled testů - slovní zásoba
Slovní zásoba - Level 1
Slovní zásoba - Level 2
Slovní zásoba - Level 3
Slovní zásoba - Level 4
Slovní zásoba - Level 5
Slovní zásoba - Level 6
Přehled testů - gramatika
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
jazykové škola Elalingua
gramatika online
cestovní agentura Matylda
hotel pro psy a kočky
lekce jógy a pilates
individuální jazyková výuka
prodej starožitného nábytku
půjčovna kol
............
vyhledávání na internetu
Kontakt
 
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

Level 3 - B1 - Mírně pokročilí
- přítomný prostý versus průběhový
-
otázky na podmět (subject questions)
-
minulý čas průběhový
-
minulý čas prostý a průběhový
- used to
- předpřítomný čas
- minulý prostý versus předpřítomný čas
- budoucí čas, going to versus will
- kondicionál
- modální slovesa
- gerundium a infinitiv
- trpný rod
- nepřímá řeč
- vztažné věty
- člen určitý a neurčitý
- much, many, a lot
- too much, too many, (not)enough
- předminulý čas
- stupňování přídavných jmen
- předložky místa
- časové předložky


cvičení na slovní zásobu pro pokročilos B1t

B1 - přehled gramatiky
- přítomný prostý versus průběhový
-
otázky na podmět (subject questions)
-
minulý čas průběhový
- minulý čas prostý a průběhový
- used to
- předpřítomný čas
- minulý prostý versus předpřítomný čas
- budoucí čas, going to versus will
- kondicionál
- modální slovesa
- gerundium a infinitiv
- trpný rod
- nepřímá řeč
- vztažné věty
- člen určitý a neurčitý
- much, many, a lot
- too much, too many, (not)enough
- předminulý čas
- stupňování přídavných jmen
- předložky místa
- časové předložky

zpět na celkový přehled anglické gramatiky


Level 4 - B2 - Středně pokročilí
- přítomný prostý versus průběhový
- minulý čas prostý versus průběhový
-
minulý čas versus předpřítomný čas
-
předminulý čas
-
vyjádření budoucnosti
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- předminulý a předpřítomný čas
- modální slovesa
- trpný rod
- nepřímé otázky
- tázací dovětky (disjunktivní otázka)
- nepřímá řeč
- kondicionál
- vztažné věty
- much, many, a lot
- člen určitý a neurčitý
- gerundium a infinitiv
- zvratná zájmena
- frázová slovesa


cvičení na slovní zásobu pro pokročilost B2Level 4 - B2 - Středně pokročilí
- přítomný prostý versus průběhový
- minulý čas prostý versus průběhový
-
minulý čas versus předpřítomný čas
-
předminulý čas
-
vyjádření budoucnosti
-
předpřítomný čas prostý a průběhový
- předminulý a předpřítomný čas
- modální slovesa
- trpný rod
- nepřímé otázky
- tázací dovětky (disjunktivní otázka)
- nepřímá řeč
- kondicionál
- vztažné věty
- much, many, a lot
- člen určitý a neurčitý
- gerundium a infinitiv
- zvratná zájmena
- frázová slovesazpět na celkový přehled anglické gramatiky


Level 4 - C1 - Pokročilí
- přítomný prostý versus průběhový
- minulý čas prostý versus průběhový
-
minulý čas versus předpřítomný čas
-
předminulý čas
-
vyjádření budoucnosti
- předbudoucí čas
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- předminulý a předpřítomný čas
- modální slovesa
- trpný rod
- nepřímé otázky
- tázací dovětky (disjunktivní otázka)
- nepřímá řeč
- kondicionál
- vztažné věty (Relative Clauses)
- much, many, a lot
- člen určitý a neurčitý
- infinitiv versus gerund
- zvratná zájmena
- frázová slovesa
-
idiomy
-
psaní velkých písmen


cvičení na slovní zásobu pro pokročilost C1Level 5 - C1 - Pokročilí
- přítomný prostý versus průběhový
- minulý čas prostý versus průběhový
-
minulý čas versus předpřítomný čas
-
předminulý čas
-
vyjádření budoucnosti
- předbudoucí čas
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- předminulý a předpřítomný čas
- modální slovesa
- trpný rod
- nepřímé otázky
- tázací dovětky (disjunktivní otázka)
- nepřímá řeč
- kondicionál
- vztažné věty (Relative Clauses)
- much, many, a lot
- člen určitý a neurčitý
- infinitiv versus gerund
- zvratná zájmena
- frázová slovesa
-
idiomy
- psaní velkých písmenzpět na celkový přehled anglické gramatiky


Level 6 - C2 - Vysoce pokročilí
- přítomný prostý versus průběhový
- minulý čas prostý versus průběhový
-
minulý čas versus předpřítomný čas
-
předminulý čas
-
vyjádření budoucnosti
- předbudoucí čas
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- předminulý a předpřítomný čas
- modální slovesa
- trpný rod
- nepřímé otázky
- nepřímá řeč
- kondicionál
- vztažné věty (Relative Clauses)
- much, many, a lot
- člen určitý a neurčitý (determiners)
- infinitiv versus gerund
- zvratná zájmena
- frázová slovesa
-
idiomy
- psaní velkých písmen
-
interpunkce
- člen určitý a neurčitý (determiners)


cvičení na slovní zásobu pro pokročilost C2


Level 6 - C2 - Velmi pokročilí
- přítomný prostý versus průběhový
- minulý čas prostý versus průběhový
-
minulý čas versus předpřítomný čas
-
předminulý čas
-
vyjádření budoucnosti
- předbudoucí čas
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- předminulý a předpřítomný čas
- modální slovesa
- trpný rod
- nepřímé otázky
- nepřímá řeč
- kondicionál
- vztažné věty (Relative Clauses)
- much, many, a lot
- člen určitý a neurčitý (determiners)
- infinitiv versus gerund
- zvratná zájmena
- frázová slovesa
-
idiomy
- psaní velkých písmen
-
interpunkce
- člen určitý a neurčitý (determiners)zpět na celkový přehled anglické gramatiky


www.myteacher.cz