Homepage

Use short answers to answer the questions. Don't use contractions! Don't forget the punctuation: "Yes, I can. No, I cannot." .
Použij krátké odpovědi v odpovědích na otázky. Nepoužívej zrkácené tvary! Nezapomeň na interpunkci: "Yes, I can. No, I cannot." .

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 1 tests