Homepage

Use the correct form of the given verb (positive or negative) in the past. Don't use contractions with negatives!!!
Užij dané sloveso ve správném tvaru (kladném nebo záponém) minulého času. U záporu nepoužívej zkratky!!!

Back to grammar
10 more questions
More level 1 tests