Homepage

Use short answers to answer the questions. Don't use contractions.
Použij krátké odpovědi v odpovědích na otázky. Nepoužívej zkratky.

Back to grammar
10 more questions
More level 1 tests