Homepage

Write yes and no questions using the prompts in answers.
Piš otázky,na které lze odpovědět ano, ne, s použitím nápovědy v odpovědi.

Back to grammar
10 more questions
More level 1 tests