Homepage

Use Present Simple or Present Continuous
Použij přítomný prostý nebo přítomný průběhový čas

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 1 tests