Homepage

Use Present Simple or Present Continuous. Don't use contractions ('m, doesn't etc.)
Použij přítomný prostý nebo přítomný průběhový čas. Nepoužívej zkrácené tvary ('m, doesn't atd.)

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 1 tests