Homepage

Make questions. Use Present Simple or Present Continuous.
Utvoř otázky. Použij přítomný prostý nebo přítomný průběhový čas.

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 1 tests