Homepage

Choose the right question. (Present Simple or Present Continuous?).
Vyber správnou otázku. (přítomný prostý nebo přítomný průběhový čas?)

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 1 tests