Homepage

Choose the best answer (sometimes two correct answers may be possible.) 1 answer - for one answer. 2 answers- for two correct answers.
Vyber nejlepší odpověď (v některých připadech lze vybrat dvě správné odpovědi.)1 answer - pro jednu odpověď. 2 answers- pro dvě správné odpovědi.

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 1 tests