Homepage

Use short answers to answer the questions. Don't use contractions. Nezapomeň na interpunkci: "Yes, I do. No, I do not."
Použij krátké odpovědi v odpovědích na otázky. Nepoužívej zkratky. Don't forget the punctuation: "Yes, I do. No, I do not."

Back to grammar
10 more questions
More level 1 tests