Homepage

Answer the questions using the prompts in brackets. Don't use contractions. Don't forget the punctuation (Yes, ...../ No, .....)
Odpověz na otázky s použitím nápovědy v závorce. Nepoužívej zkrácené tvary. Nezapomeň na interpunkci (Yes, ...../ No, .....)

Back to grammar
10 more questions
More level 1 tests