Homepage

Decide whether the nouns in italics are countable or uncountable.
Rozhodni, zda podstatná jména psaná kurzívou jsou počitatelná (countable) nebo nepočitatelná (uncountable).

Back to grammar
10 more questions
More level 2 tests