Homepage

Use Present Perfect or Past Simple. Don't use contractions.
Použij předpřítomný nebo minulý čas. Nepoužívej zkrácené tvary.

Back to grammar
10 more questions
More level 2 tests