Homepage

Type in past simple and past participle of the given verb. Divide them by a comma.
Napiš minulý čas prostý a tvar pro příčestí minulé pro dané sloveso.Rozděl je čárkou.
Příklad / Example: come
came, come

Back to grammar
10 more questions
More level 1 tests