Homepage

Choose the right expression to match the sentence. (Present Simple or Present Continuous?).
Vyber správný výraz, odpovídající větě. (přítomný prostý nebo přítomný průběhový čas?)

Back to grammar
10 more questions
More vocabulary level 2 tests